T’aventures a llegir?

 

t'aventures a llegir 

La lectura, indirectament, afecta a l'èxit a l'escola i al lloc de treball. En una època com la de hui en dia, on prevalen els mitjans de comunicació de masses, la lectura continua sent la font primària de la informació que subjau a una comprensió autèntica. No obstant això, hem de lamentar que hi haja cada vegada més proves que demostren que, en l'actualitat, l’alumnat no llig amb eficàcia ni interés.

És fonamental establir un programa al centre per a fomentar la lectura tant a casa com al centre escolar en què els familiars lligen al fill i filla i que aquest llija als familiars. D’aquesta manera es creen valors i hàbits per a tota la vida i des del centre educatiu és necessari realitzar pràctiques d'animació que fomenten el gust per la lectura.

El llibre ens pot proporcionar moments de màgia, estones de diversió i aventura. Ens permet viure tot tipus d'emocions i vivències més enllà dels sentits. Ens ensenyen a comprendre les nostres pròpies vides i la dels altres. Llegir és un refugi en què els nostres propis “monstres” no poden alcançar-nos.

Per tant, cal destacar que ens trobem amb estudiants que, enfront de la cultura audiovisual i, sobretot, els videojocs, han perdut l’interés de llegir i , en conseqüència, la passió per conèixer el món i per conèixer-se a ells mateixos. Amb aquest repte,confiem que ajude a la consolidació del costum de llegir com a part de l’enriquiment de les seues vides, presents i futures.

El foment de la lectura és la tria d’un conjunt de recursos, activitats, procediments i tècniques (abans, durant i després de la lectura) que faciliten el contacte dels alumnes amb els llibres i que permeten l’establiment, desenvolupament i consolidació d’un hàbit lector indispensable per a la formació global de les persones.

La lectura és un dels principals instruments d’aprenentatge. Una bona comprensió lectora constitueix un factor clau per a conduir l’alumnat a l’èxit escolar i personal; per això, la importància que la lectura es trobe present en totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum al llarg de les diferents etapes educatives.

Els objectius que pretén aconseguir aquest projecte són:

 • Fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenrotllar l’hàbit lector.
 • Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum conjuntament amb l’escriptura i l’expressió oral.
 • Convertir la lectura en un moment de plaer, de diversió i joc lligat al procés educatiu i el projecte docent.
 • Potenciar l’ús dels mitjans audiovisuals i digitals com a suport a la lectura.
 • Contribuir al desenrotllament de la competència lingüística en l’alumnat.
 • Adquirir els hàbits d’observar, escoltar i respectar el torn de paraula a l’hora d’escoltar contes i històries.
 • Organitzar espais i temps per crear ambients lectors facilitant el contacte amb els llibres: fer visible la biblioteca d’aula.
 • Conèixer les normes d’ús de la biblioteca , la seva organització i les seves possibilitats.
 • Potenciar l’ús i la dinamització de la biblioteca del centre i adequar-la als objectius i actuacions arreplegats en aquest projecte.
 • Optimitzar l’ús de tots els recursos que incideixen en el foment de la lectura.
 • Dissenyar activitats de comprensió lectora per cicles i cursos que tinguen com a marc els principis del Pla lector.
 • Implicar les famílies amb l’objectiu d’elevar l’interès per la lectura dels seus fills i filles.
 • Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la comunitat educativa en les activitats derivades dels plans de foment de la lectura.

Descripció de les actividades a realitzar en el projecte: 

Infantil:

 • Racó per somiar: Espai de lectura en l’escala d’accés a Infantil per acudir en els temps establerts a llegir o contar contes en castellà, valencià i inglés.
 • Tallers d’animació lectora: Mensualment se programarà la lectura o dramatització d’un conte infantil (marionetes, llums i ombres, disfresses...). Posteriorment se treballarà una manualitat o activitat lúdica referida al conte escoltat.
 • Llibre viatger: Cada setmana, els alumnes porten un conte breu per iniciar-se en la lectura i el goig de llegir. El dia que es treballa el llibre viatger, es comenta en gran grup les diferents experiències i les diferents històries.
 • Lectura de les famílies a infantil: el col·legi aposta per la interacció amb les famílies i la participació activa en el foment de la lectura.

PRIMÀRIA:

 • Biblioteca d’aula: Préstec de llibres en 1r i 2n de primària que porten a casa amb un sistema de recompenses de llibres. En total s’ofertaran en cada curs uns 40 libros en castellà, valencià i anglés. L’alumnat portarà un passaport lector que cada any està relacionat amb el lema de pastoral. L’alumnat llig per gust i oci, no caldrà elaborar cap treball. S’ofereix a l’alumne contar el llibre o fer exposicions a la resta de companys. Quan arriben a 10 llibres, se’ls lliura un diploma de bronze; als 20 d’argent, i, al 30 d’or. Si ho lligen tot, se’ls premia amb una medalla.
 • Me’l canvies?: de 3r a 6é , cada trimestre, els grups de cada nivell intercanvien els llibres de lectura d’aula que es proposen a l’inici del curs. Es fa lectura setmanal en veu alta. Dos trimestres es farà en castellà i un altre en valencià.

INFANTIL I PRIMÀRIA: 

 • Biblioteca mòbil: Servei de biblioteca mòbil a l'hora del pati. Dos dies a la setmana el professor encarregat passarà amb el carret de biblioteca pels patis per oferir-los. En finalitzar el pati, els alumnes que hagen escollit un conte podran depositar-lo al lloc o fer ús del carnet de biblioteca per emportar-lo a casa.
 • Qui em conta un conte?: Intercanvi de professorat entre les classes per llegir un conte durant el mes d’abril.
 • Racó de lectura mòbil: en el primer trimestre s’habilitarà un racó de lectura en algun espai del centre en què podran acudir tots els cursos de primària. D’aquesta manera es pretén crear espais viu ja que cada trimestre aquest racó canviarà a un lloc diferent. L’alumnat haurà de descobrir la nova ubicació a partir d’una sèrie de pistes que sempre estaran relacionades amb la lectura.

SECUNDÀRIA:

 • Refranys en la paraula 'llibre': a partir dels llibres llegits, l’alumnat extraurà un refrany o una frase colpidora que plasmarà en un cartell.
 • Intercanvi intercol·legial cultural: es tracta d’una activitat, per a 2n d’ESO, que es desenvolupa des del primer trimestre i acaba en el dia del llibre amb la visita a la fira del llibre en els Jardins de Vivers de València. Allà, poden conèixer escriptors, comprar llibres i gaudir d’un dia cultural a l’aire lliure A més, es troben amb els diferents col·legis de la Fundació EFI més pròxims, amb activitats culturals, intercanvi de llibres...
 • Lectures dramatitzades el dia de la llengua valenciana: durant eixe dia i per commemorar la llengua, es realitzaran lectures dramatitzades d’autors clàssics valencians de diferents passatges (Joanot Martorell, Ényego d’Àvalos, Ausiàs March, sor Isabel de Villena…).
 • Club de lectura: per al proper curs, el centre oferirà l’activitat Club de lectura oberta a tots els nivells de secundària i Batxillerat. Cada més, s’oferirà un llibre (a poder ser traduït en castellà, valencià i anglés). Finalitzat el mes, els participants es reuniran per intercanviar idees, opinions i valoracions de la lectura.
 • Dramatitzacions: de poemes i contes preparats prèviament.
 • Passaport lector: document que inclou un registre dels llibres llegits, tant voluntaris com “els recomanats per trimestre” a mode de portfoli lector.

INFANTIL I SECUNDÀRIA O PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA:

 • Publicació de relats a la revista del col·legi: La nostra escola compta amb una revista digital anual, en la qual es publiquen diverses notícies, entrevistes i articles. En una de les seccions, publiquem relats en les llengües vehiculars del Centre (castellà, valencià, anglés i francés). Amb aquesta iniciativa, motivem a tota la Comunitat Educativa a llegir i escriure.
 • Bookflix: els alumnes han de fer recomanacions de llibres. Com si es tractara de la interfície de la plataforma Netflix, s’hauria de fer un mural personalitzat de cada cicle. En aquest mural, dibuixaríem les portades dels llibres i, a la part de darrere de les portades, s’escriuria un breu resum.
 • Lectura de contes infantils per part de 3r ESO i 4t: els alumnes, per celebrar la setmana cultural i el dia del llibre, inventen i dissenyen un conte per relatar i regalar a un alumne d’Infantil i primer cicle de primària assignat prèviament.

TOTS ELS NIVELLS: 

 • Lectura diària: dedicar, almenys, 20 minuts diaris per llegir en qualsevol assignatura.
 • Disfressa't del teu personatge: el dia del llibre, tant professors com alumnes es disfressaran de personatges extrets de la literatura i portaran el llibre corresponent d’on s’hi troba. Es realitzarà un concurs en què es valorarà l’originalitat.
 • Cartells motivacionals per a la lectura: els alumnes poden fer cartells per a motivar a la resta de la Comunitat Educativa a la lectura. Aquestos cartells es farien en tots els nivells i es penjarien al col·le al llarg de tot el curs.
 • Lectura per part d'alumnes (o exalumnes) escriptors: ja que tenim alumnes que participen en concursos d'escriptura (sambori, rosa de paper, jóvenes escritores Coca Cola…), aniran a altres classes per a llegir als seus companys no tan sols la seua obra, sinó també qualsevol text o fragment d’un llibre que siga especial per a ells. A més, existeix la possibilitat que dita classe puga fer preguntes relacionades amb el fet literari.
 • Dia Europeu de les Llengües: tots els anys, el 26 de setembre es celebra aquest dia. Des de l’escola treballem activitats per a resaltar la importància del plurilingüisme i la multiculturalitat. Es fan trivials, lectures, cartells, s’investiguen costums d’altres països europeus, es treballa amb refranys i frases fetes en llengües europees...tot aquest treball es veu reflexat en el Portfoli Europeu de les Llengües que es treballa en els nivells de Primària, Secundària i Batxillerat.
 • Dia de les llengües maternes 21 febrer: a banda de treballar el Dia Europeu de les Llengües, es treballa el dia de les llengües maternes. Amb aquest dia, fonamentem l’ús de la llengua materna amb lectures de textos de les diverses llengües del nostre alumnat o fem presentacions sobre la llengua materna.
 • Trobada amb escriptors: contacte amb les diverses editorials amb les quals treballem o mitjançant les pròpies xarxes socials per a què vinguen escriptors a l’escola i conten a l’alumnat com és el procés d’elaboració d’un llibre o la importància de la lectura en les seues vides.
 • Espai lector pati: el pati s’ha de transformar en un espai de lectura. Ja que disposem d’un pati gran, es proposa crear un espai per a què l’alumnat es baixe llibres i puga gaudir del plaer de la lectura en el seu temps de descans.
 • Carnet de biblioteca: Cada alumne portarà el seu carnet i, per cada llibre que es trau, reben punts. Al final de cada curs, l’alumne que més punts tinga rebrà un premi per part del col·legi. L’objectiu d’aquest carnet seria gamificar la lectura, és a dir, aconseguir que l’alumnat trobe una motivació en una activitat que de primeres pot semblar avorrida o pesada per a ells.
 • Dia mundial de la poesía (21 de març): Durant tota aquesta setmana es treballa la poesia a les assignatures de llengües. Finalment, com a projecte final de la setmana serà l’alumnat l’encarregat de fer les seues pròpies poesies i recitar-les.
 • Dia de la dona escriptora (8 de Març): en aquesta activitat es vol potenciar el paper de la dona des d’un punt de vista literari. A cada curs, se li assignarà una autora representativa per tal de crear cartells en què es reflexe el seu itinerari personal i professional.
 • Fira del llibre col·legial: el dia de la comunitat educativa es crearà un espai físic en què les famílies podran adquirir llibres per un mòdic preu. Els diners recaptats aniran destinats a les dues ONGD (ECOSOL i PETJADES) que estan impulsades i promogudes per les Germanes Franciscanes.
 • Charity shop: els alumnes de 1r de Batxiller investiguen sobre el tipus d’organitzacions benèfiques que hi ha al Regne Unit. Ells fan una presentació sobre la seua pròpia associació benèfica i la presenten a les classes. Es demana a la resta de l’alumnat que porte llibres que ja no utilitzen i que estiguen en bon estat. Desprès, els alumnes de Batxillerat fan una selecció de llibres per a vendre al pati a altres alumnes.

 

Miércoles, 17 Noviembre 2021 11:33